صرافی انگلستان

انتقال وجه آسان و مطمئن بین ایران و انگلستان

خانه تاریخچه قیمت پوند

تاریخچه قیمت پوند - صرافی انگلستان

GBP/EUR 
1,10 €  0,0000 €  -0.44%  
GBP/USD 
$1.29  $0.0000  0.16%  
GBP/AED 
£4.72  £0.0100  0.17%  
FTSE 100 
£5,897.50  £30.43  -0.51%