آرشیو دسته بندی : حسابداری مالی

خانه بایگانی توسط دسته بندی "حسابداری مالی"
GBP/EUR 
1,11 €  0,0100 €  1.07%  
GBP/USD 
$1.29  $0.0200  1.34%  
GBP/AED 
£4.74  £0.0600  1.35%  
FTSE 100 
£5,919.80  £77.13  1.32%