آرشیو دسته بندی : خدمات شغلی

خانه بایگانی توسط دسته بندی "خدمات شغلی"
GBP/EUR 
1,09 €  0,0000 €  -0.06%  
GBP/USD 
$1.28  $0.0000  -0.16%  
GBP/AED 
£4.72  £0.0100  -0.14%  
FTSE 100 
£5,897.50  £30.43  -0.51%