آرشیو دسته بندی : برنامه های تجاری

خانه بایگانی توسط دسته بندی "برنامه های تجاری"
GBP/EUR 
1,10 €  0,0000 €  0.04%  
GBP/USD 
$1.29  $0.0000  0.02%  
GBP/AED 
£4.73  £0.0000  0.06%  
FTSE 100 
£5,897.50  £30.43  -0.51%