آرشیو دسته بندی : قوانین مالی انگلستان

خانه بایگانی توسط دسته بندی "قوانین مالی انگلستان"
فروش پوند (بانکی)
35,600
خرید پوند (نقدی)
31,400
فروش پوند (نقدی)
33,000
خرید پوند (بانکی)
32,700
×