آرشیو دسته بندی : اقامت در انگلستان

خانه بایگانی توسط دسته بندی "اقامت در انگلستان"
GBP/EUR 
1,10 €  0,0100 €  0.67%  
GBP/USD 
$1.28  $0.0100  0.70%  
GBP/AED 
£4.71  £0.0300  0.67%  
FTSE 100 
£5,912.85  £70.18  1.20%